Ekstra ordinær generalforsamling d. 3. november 2021 kl. 19.00

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2021 kl 19 – i lokale 23 på 2. sal i Arenaen.

Der er følgende dagsorden korte dagsorden:

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Valg af 1 bestyrelsesmedlem, da Laura Hansen som aftalt på generalforsamlingen træder ud af bestyrelsen i utide. Sabrina Kahina Bech har valgt at forsætte i bestyrelsen

•Evt