Generalforsamling i fanklubben den 5. september 2021

Vi afholdte den 5. september generalforsamlingen i fanklubben, det var et fint arrangement med cirka 20 deltagere og en efterfølgende frokost. Desværre, som I også kan læse i referatet, lykkedes det ikke at få valgt en ny bestyrelse, da der kun var en enkelt person, der valgte at stille op og tre personer, der forlod bestyrelsen. For at give bestyrelsen arbejdsro valgte to af vores bestyrelsesmedlemmer at lade sig genvælge på den betingelse, at de ville kunne træde ud i utide. Vi er derfor i gang med med at hverve nye bestyrelsesmedlemmer og håber, at vi indenfor de kommende par måneder kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er valg af to nye bestyrelsesmedlemmer. På grund af de særlige omstændigheder har vi heller ikke kunne lægge billeder op på facebook af vores nye bestyrelse. Tak til Kim Andersen for de to års arbejde i bestyrelsen, og velkommen til Jakob Emil Beikes, der fra at være suppleant nu er valgt ind i bestyrelsen. Derudover er Poul C hristens en og Kjeld Eigil Grosen valgt ind som suppleanter under forudsætning af, at de to midlertidige bestyrelsesmedlemmer erstattes af to nye bestyrelsesmedlemmer ved den ekstraordinære generalforsamling.

I de vedhæftede filer kan du læse referat fra generalforsamlingen, og du kan også læse den beretning, som jeg som formand læste op på vegne af bestyrelsen.

Skulle du have lyst til at blive en del af bestyrelse eller blive frivillig i fanklubben, er du velkommen til at skrive til os på fans@agf-fanclub.dk.

Den nye bestyrelse modtager også altid ideer/forslag til aktiviteter, som vi kan lave i fanklubben.


Formand Anja Lilli Beikes
På vegne af fanklubbens bestyrelse