INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes d.29. august 2018 kl. 19.00

Stedet er CERESarena, lokale 10, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus onsdag d. 29. august 2018 kl. 19.00:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af formand- Jan Jensen på valg
• Valg af kasserer – Martin Malling er på valg
• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, David Knudsen er på valg
• Valg af to suppleanter til bestyrelsen
• Valg af to revisorer og en suppleant
• Eventuelt

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i henne seneste den 14. august, de bedes sendes pr. mail til bestyrelse@agf-fanclub.dk