Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen d. 5. september 2021 kl. 11.00

Stedet er Fanpavillonen ved afsnit C på stadion, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Vi byder på drikkevarer, og efter generalforsamlingen vil vi igen i år servere smørrebrød og invitere til en snak om fanklubbens fremtidige aktiviteter.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus søndag den 5. september 2021 kl. 11.00:


• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, Kim Andersen, Laura Dam Hansen og Sabrina Kahina Bech er på valg
• Valg af to suppleanter til bestyrelsen
• Valg af to revisorer og en suppleant
• Eventuelt

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 22. august, 14 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på bestyrelse@agf-fanclub.dk.

Da vi byder på smørrebrød, skal vi kende antallet af deltagere, så du skal tilmelde dig generalforsamlingen senest den 2. september på vores hjemmeside under punktet Medlemsportal/arrangementer.