Medlemmerne fordelt efter køn

Er ikke opgjort siden 2002, hvor der var 15 % kvinder og 85 % mænd.