Referat fra den årlige generalforsamling

Onsdag den 24. august kl 18 lokale 10 Ceres Arena

 1. Valg af:

Dirigent: Henrik

Referent: Sabrina

Stemmetællere: Line og Per

Varslet korrekt jf. vedtægter.

 • Bestyrelses beretning (se længere nede)

Kommentarer:
7. januar til Fair Fans cup
AM bar + udebaneture på storskærm
Mere reklame AM bar på facebook, evt. story
Logo/navn på trøjen til jubilæumskamp

 • Regnskab:

Mangler udgift fra kalender? Muligvis modregnet indtægter i regnskabet.

Regnskabet godkendes!

 • Fastsættelse af kontingent:

Som vanligt.

 • Behandling af indkomne forslag:

Ingen.

 • Valg ad formand – Anja Lilli Beikes genopstiller

Anja Lilli Beikes genvælges!

 • Valg af kasserer – Martin Malling Beck genopstiller

Martin Malling Beck genvælges!

 • Valg af øvrig bestyrelse:

Poul Erik Christensen vælges for 2-årig periode

Kasper Borup vælges for 1-årig periode

 • Valg af 2 suppleanter: Anne Børsting og Claus F. Johannesen
 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Ivan Gudmundsen & Allan Bach

Suppleant: Henrik Ø. Andersen

 1. Evt.
 • Foreningsadministrator og GDPR-regler. Kontakt dem mhp. automatisk sletning af medlemsoplysninger efter 6 mdr.
  Folk kan derfor ikke få deres gamle nr. medmindre de kan huske det.
 • Præsentation af Fanklubbens tur til Honduras i forbindelse med Viva Danmark- projektet. Der vil komme flere tiltag med hensyn til det på blandt andet udebaneture og ved Fanpavillionen.
 • Forslag til AGF, som bestyrelsen går videre med: Dårlige forhold på stadion ift. fadøl og standerborde + Flytning af Skybar til mellem stemnings- og børnetribunen (der sendes mail til bestyrelsen omkring forslag fra den enkelte). Generelt opfordres medlemmerne til at skrive direkte til klubben.
 • AGFs tiltag med adgang forbudt for børn < 15 år på stemningstribunen:

Utilfredshed med AGFs sene udmelding

Ikke noget AFA kan gøre noget ved eller bør blande sig i, men medlemmer opfordres til at kontakte AGF

Forslag om familie-fanafsnit ved siden af stemningsafsnittet også ift. Bjørneklubmedlemmer, dette kan tages op på det kommende SLO-møde

Bestyrelsens/formandens beretning

Det sidste bestyrelsesår startede lidt kaotisk, da vi på vores årlige generalforsamling faktisk ikke fik valgt de bestyrelsesmedlemmer ind, som vi havde brug for. Vi måtte derfor bruge et par måneder på at finde mulige kandidater og så afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Heldigvis fandt vi en kandidat, og Sabrina valgte at tage en ny periode i bestyrelsen. Hendes fokusområde har været rollen som SLO, fankoordinator. Nu stopper Sabrina desværre i bestyrelsen og går ud et år før tid, så vi har fundet en ny SLO, Jakob Emil Beikes. Han har været til sit første møde med de øvrige SLO’er og sikkerhedschef Morten Björkman. Efter aftale med AGF skal det være et bestyrelsesmedlem, der varetager den psot.

I løbet af efteråret fik vi lavet vores kalender og delt den ud ved den sidste hjemmekamp, desværre var det et forfærdeligt vejr den aften. Kalenderen vil vi selvfølgelig også lave igen i år. Det lykkedes os også at nå at arrangere julebanko, inden Danmark igen lukkede delvist ned for arrangementer. Derfor måtte vi i januar aflyse vores Fair Fan Kvalifikationsstævne endnu en gang. Vi satser på at vende stærkt tilbage i januar.

Vi har det seneste år relanceret Bjørneklubben. Vi startede med at være til stede ude på Ingerslev Plads til sidste års fanmarch, hvor vi delte masser af små Bjørneklubflag ud. Vi lavede en aftale med Fanshoppen om, at børnene kunne hente en lille gave i fanshoppen ved indmeldelse/genindmeldelse, og i sidste sæson var medlemskabet gratis. Vi har afholdt nogle prematch-arrangementer med pæn succes, hvor vi har lavet forskellige aktiviteter for børnene blandt andet ansigtsmaling, gæt en spiller og skud på mål. Til det ene arrangement havde vi også besøg af vores samarbejdspartner Viva Danmark, der stod for nogle af aktiviteterne, og AGF sendte et par spillere op til pavillionen, som skrev autografer og fik taget billeder med børnene.

Samarbejdsaftalen for det næste år er på plads med AGF. Vi har fået lov til at sælge lidt merchandise med vores logo. Derfor har vi netop fået lavet nogle hvide t-shirts med vores logo på brystet, dem sælger vi for 130 kr på blandt andet udebaneture og i After Match Baren.

After Match baren har vi fået godt op at køre, og det er dejligt at se så mange, der gerne vil komme forbi efter kampene og få en øl. Vi har været lidt udfordret omkring faciliteterne, da AGF har revet vores ”barskur” ned på grund af dets dårlige tilstand. Vi har bedt om at få lavet et barbord, men det kan åbenbart tage tid. Tak til Sabrina og Kim for det store arbejde med at få baren op at køre. Dejligt at se, at der også er flere, der kan giver en hånd med i baren. Lidt ærgerligt at vi ligger bag c-tribunen, da folk fra stemningstribunen ikke ser baren, vi arbejder derfor på nogle løsninger til at blive mere synlige og markedsføre baren bedre. Bjørneklubbens prematch-arrangementer kæmper lidt med samme problem.

Vores busture til away-kampene er også kommet tilbage på sporet efter corona, og det er jo dejligt at se, at når AGF har succes, vil folk også gerne med på away. I skrivende stund har vi 96 tilmeldte til fredagens kamp i Horsens, så vi sender to busser afsted. Og mon ikke udebaneafsnittet bliver udsolgt ligesom i Herning?

Hen over sommeren har vi haft tre fanklub-repræsentanter, to fra den nuværende bestyrelse, sammen med Viva Danmark i Honduras for at se på deres Viva Depotiva/Sport projekt, det vil Jakob og jeg fortælle mere om under punktet eventuelt. Vi har også haft to repræsentanter til FSE-kongres i Frankfurt. Sidste gang, at der var kongres/sommermøde, var i 2019 før corona . Vi arbejder stadig på at blive vært for et FSE-arrangement, det glippede jo desværre for os i 2020 pga corona. Vi synes stadig, at det vil være en fremragende måde at synliggøre vores fanklub, klub og by.

Med hensyn til medlemstal har vores Bjørneklub-projekt givet en pæn forøgelse af medlemmer. Vi har nu 1097 medlemmer, hvoraf de 276 er Bjørneklubmedlemmer. Før lanceringen af Bjørneklubben lå vi under 900 medlemmer.

Her i augustmåned blev vi inviteret til møde med justitsminister Mathias Tesfaye. Mødet handlede om fansituationen i dag, og hvordan vi sørger for, at de, der laver balladen, er dem, der faktisk bliver straffet. Han ønskede, at der skulle laves en form for ekspertgruppe, der ville kunne komme med forslag til tiltag, der kan forhindre hooliganisme. Denne gruppe skulle have deltagere fra både klubberne, Divisionsforeningen, Politiet og fans. I går var der først møde i denne gruppe, og her deltog vores næstformand David. Det gode er, at vi fans her har mulighed for at blive hørt, og da AGF er inviteret sammen med FCK og Brøndby, kan vi bidrage med, hvordan det gode samarbejde mellem fans, sikkerhedsfolk, kommunen og politiet faktisk kan fungere.

Til sidst vil jeg lige nævne, at i år har vi 30-års jubilæum, og det vil selvfølgelig også blive fejret. Vi vil blandt holde en stor fest lørdag den 19. november, og der vil naturligvis også blive andre fejringer, men det vil I komme til at høre mere om.