Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed følger indkaldelse til vores årlige generalforsamling. Generalforsamlingen foregår i lokale 10 i Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C onsdag d. 24. august klokken 18:00. Dagsordenen er, som følge af vores vedtægter:
 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af formand (Vælges i lige år).

7) Valg af kasserer (Vælges i lige år).

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 vælges i ulige år, 1 vælges i lige år)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Vælges hvert år).

10) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (Vælges hvert år).

11) Eventuelt.

Vi starter med at give lidt mad, og så går vi videre til selve generalforsamlingen. Du kan tilmelde dig her:

https://medlem.agf-fanclub.dk/event/details/i271