Indkaldelse til generalforsamling den 29. august 2020

Generalforsamlingen er d. 29. august 2020 kl. 12.00.

Stedet er Fanpavillonen ved afsnit C på stadion, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Vi byder på drikkevarer, og efter generalforsamlingen vil vi servere smørrebrød.

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus lørdag den 29. august 2020 kl. 12.00:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand – David Thorbjørn Møballe Knudsen er på valg • Valg af kasserer – Martin Malling er på valg
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Liva Kjær er på valg
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af to revisorer og en suppleant
  • Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 15. august, 14 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på bestyrelse@agf-fanclub.dk.

 

Da vi byder på smørrebrød og på grund af corona-retningslinjerne, skal vi kende antallet af deltagere, så du skal tilmelde dig generalforsamlingen senest den 27. august på vores hjemmeside under punktet Medlemsportal/arrangementer. Tilmeldingen vil komme op på hjemmesiden i starten af august.