Årets generalforsamling i fanklubben

Generalforsamlingen d. 7. september 2019

 – Tidspunkt og sted følger senere

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus lørdag den 7. september 2019:

 •  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, Vibeke Kilian, Anja Lilli Beikes og Dennis Jensen er på valg
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af to revisorer og en suppleant
  • Eventuelt